Was het donker?

Afgelopen nacht/Last night: 20200406 / 20200407

LET OP: station Heerenveen heeft een communicatie-storing

DeZilk


Leiden-Sterrewacht


Groningen-DeHeld


Groningen-ZernikeCampus


Hornhuizen


Lauwersoog


Heerenveen-Station


Weerribben


Roodeschool


Boerakker


Sellingen


Lochem


Ameland-Natuurcentrum-Nes


Termunten


Vlieland-Oost


ARCHIEF

Grafieken
Histogram
Data
Vergelijk

De grafieken laten zien hoe donker het wordt.

Meting Grensgrootte aantal sterren
21.5 6.4
20.8 6 5326
19.3 5 1744
18 4 558
16.9 3 181

Hoe groter de grensgrootte, hoe meer sterren je kunt zien. M.a.w. je bent in een donkere omgeving.


Duisternis in Noord-Nederland (2018) met dank aan: Tammo Jan Dijkema

Hitlijst


alle stations
Deze meet-actie is een initiatief van het Kapteyn Instituut en ScienceLinX van de Faculteit Science and Engineering van de Rijksuniversiteit Groningen. Een aantal metingen worden uitgevoerd op verzoek van de Provincie Groningen.
Er wordt gebruik gemaakt van een Unihedron SQM-LU in combinatie met een Raspberry Pi, met software van Mireia Nievas. Opslag van de data van de verschillende stations geschiedt automatisch.
We moedigen instellingen, (volks)sterrenwachten of andere organisaties aan ook een duisternismeter te plaatsen. Meer weten?
De gegevens worden ook gedeeld via @washetdonker .

Last update: 2020-04-07 09:00 (UTC) 1000000097866e79